De Groene ERS

De Groene ERS

Met pijn in ons hart moeten we u melden dat De Groene ERS niet doorgaat.

Ondanks de vele enthousiaste geluiden op zowel de longartsendagen als overal daarbuiten is het niet gelukt om voldoende deelnemers te trekken zodat we ook echt een congresgevoel konden bewerkstelligen aan het Veluwemeer.
Is de Nederlandse longarts er nog niet klaar voor of zijn er andere redenen?
De NVALT Groene longarts zal dit uitvragen in een enquête en we hopen van harte dat we daaruit kunnen leren.